Cenovnik usluga

Ovo je cenovnik pojedinih usluga.


 Tretman Cena
Ortodontska dijagnostika 5.000 din 
Mobilni ortodontski aparat 20.000 din 
Fiksni ligirajući ortodontski aparat 70.000 din 
Fiksni samo-ligirajući ortodontski aparat 80.000 din 
Metalo-keramička kruna 12.000* din 
Metalo-keramička kruna na zlatu 12.000* din + cena zlata 
Bezmetalna keramička kruna 20.000* din 
Vizil proteza 35.000 din 
Jedno-površinski zlatni inlay 12.000* din 
Dvopovršinska kompozitna plomba 2.500 din 
Dvopovršinska amalgamska plomba 2.500 din 
Tropovršinska kompozitna plomba 3.000 din 


Na prvoj konsultaciji biće Vam dat detaljan pregled usluga i cena u zavisnosti od tretmana za koji se odlučite. Cene u tabeli su okvirne, individualne situacije i potencijalne komplikacije mogu uticati na varijaciju cena iz tabele. Plaćanje se očekuje za tretman koji dobijete u tom danu. Za tretmane koji uključuju više poseta u dugom vremenskom trajanju, kao što su tretmani ortodontskim aparatima, plaćanje se vrši do maksimalno tri periodične rate, sa tim što se 50% cene mora platiti po postavljanju aparata.