Dr Milan Jovović
Dr Milan Jovović je završio Stomatološki fakultet u Beogradu i specijalizaciju iz ortopedije vilica na Vojno Medicinskoj Akademiji (VMA) u Beogradu. Iza sebe ima deset godina staža u državnoj praksi i osam godina iskustva u privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Za to vreme, dr Jovović je obavio oko pet stotina ortodonskih dijagnostika i različitih ortodontskih radova kao i veliki broj radova u oblasti stomatološke protetike i bolesti zuba sa endodoncijom. Ono što karakteriše i motiviše rad dr Jovovića je svakako ljubav prema profesiji i pružanje usluge konstantnog kvaliteta pacijentima.

Dr Jovović je posvećen unapređivanju stomatoloških usluga u svojoj ordinaciji u skladu sa kontinuiranim stomatološkim edukacijama i trendovima.