Ortodontski tretmani

P: Kada dete prvi put treba da poseti ortodonta?

O: Za najveći broj dece, preporučuje se prvi ortodontski pregled između 7 i 8 godine života za decu koja nisu imala očigledan problem na mlečnim zubnim nizovima. Ako postoje, za roditelja, očigledni problemi u odnosu gornjeg i donjeg mlečnog zubnog niza (nedostatak mlečnih zuba, donji mlečni zubi su ispred gornjih, nema kontakta izmedju gornjih i donjih zuba…) dete treba dovesti i ranije. Ukoliko Vaše dete pripada maloj grupi dece sa urođenim rascepima nepca i usana, poseta ortodontu će se desiti vrlo brzo posle rođenja deteta po preporuci pedijatra.

P: Da li bilo čiji zubi mogu da se isprave ortodontskim tretmanom?

O: Da, i u bilo kojim godinama. Naravno, ortodontski tretman ima najviše uspeha ako se počne u dečijem uzrastu jer se tada zubi jos uvek razvijaju i rastu.

 P: Šta da očekujem od prvog tretmana?

O: Prvi tretman obicno traje 30 minuta. Aparat se neće uraditi pri prvom tretmanu. U ovom stadijumu obaviće se pregled da bi se ustanovio problem i napravila priprema za dijagnostiku. U okviru dijagnostičkog postupka uradiće se studijski modeli, rendgen snimci i fotografije početnog stanja. Po završetku plana terapije on će sa Vama biti prodiskutovan. Uzećemo u obzir Vaše brige, Vaš razvoj zuba i oralnu higijenu. Pacijenti koji nisu spremni da nastave tretman mogu da nastave u onom momentu kada budu spremni. Za one koji su spremni da počnu odmah, zakazaćemo sledeci termin.

 

P: Kako izgleda ortodonstki tretman?

O: Ortodontski tretman uključuje nošenje aparata specijalno napravljenog za Vas. Aparati su od različitog materijala u skladu sa dijagnozom i Vašim zahtevima. U zavisnosti od aparata, on će da pomera Vaše zube u pravilan položaj, prati rast Vaše vilice (da proširi Vašu vilicu, da napravi mesta ukoliko su zubi pregusto raspoređeni, itd). U retkim situacijama, mora se pribeći ekstrakciji zuba da bi se napravilo mesto za druge zube ukoliko je Vaš niz zuba pregusto raspoređen. Ovaj način tretmana u našoj Ordinaciji je sve ređi i u skladu sa neizbežnom dijagnostičkom potvrdom.

 

P: Koliko različitih vrsta aparata (proteza) postoji?

O: Postoje dve vrste aparata, fiksni i mobilni. Različite kombinacije aparata isto mogu da se koriste da bi se postigao najbolji rezultat. Mobilni aparati se koriste za jednostavan tretman i oni funkcionisu tako što apliciraju nežni pritisak na zube. Mobilni aparati se u proseku nose oko 12 sati dnevno. Fiksni aparati daju precizniji rezultat i imaju bravice koji se privremeno vezuju za zube. Oni se primenjuju posle završenog rasta stalnih zuba i pacijent ih nosi bez mogućnosti samostalnog skidanja.

 

P: Da li će me boleti tretman?

O: Moguće je da postoji mali bol, ali nemojte da se obeshrabrite. Nekoliko sati posle fiksiranja aparata Vaši zubi mogu da budu osetljivi i da se javi mali bol. Ovakav osećaj može da traje do nekoliko dana i korišćenje blagih analgetika kao što je paracetamol, ponekad mora da se primeni.


P: Koliko dugo će tretman da traje?

O: To zavisi od Vaših godina i vrste problema. Većina pacijenta mora da nosi aparat oko dve godine, ali Vi možete da ubrzate ceo proces ako se savesno ponašate i pridržavate uputstava u toku tretmana. Mi koristimo i Damon (samoligirajući) sistem aparata koji može da smanji dužinu tretmana i do nekoliko meseci. Polomljeni aparati i propušanje kontrola može da produži Vaš tretman. Morate da razumete da je ovo zajednički rad i da uspeh tretmana zavisi od saradnje izmedju Vas i ortodonta.

 

P: Koliko često treba da posetim ortodonta?

O: U principu mobilni aparat treba da se podesi na svakih 4 – 5 nedelja a fiksni aparat u proseku svakih 5 – 8 nedelja.