Protetski tretmani

P: Koju vrstu krune da odaberem?

O:To zavisi od protetske dijagnoze i estetskih zahteva. Danas su mnogo više zastupljene metalo-keramičke i bezmetalne keramičke krune od fasetiranih i livenih zlatnih krunica zbog estetskih prednosti. Ne treba zaboraviti da je kvalitet klasičnih zlatnih kruna dokazan kroz duge godine stomatološkog iskustva.

 

P: Da li je bolja metalo-keramička kruna ili bezmetalna keramička kruna?

O: Ovo je teško pitanje. Bezmetalne keramičke krune su u stomatolšku primenu ušle prvesntveno iz estetskih razloga i nesumnjivo je njihova primena opravdana iz estetskih razloga. Tehnološkim usavršavanjem primena im je sve veća i u bocnoj regiji vilica. Sa druge strane ako metalo-keramička krunica u osnovi ima platinsko zlato, teško je reći da nije kvalitetnija od bezmetalne, sa aspekta dugotrajnosti. Na trećem mestu je metalo-keramička krunica izrađjena na standardnim metalnim legurama. Pune informacije o izboru krune pacijent će svakako dobiti u toku prve konsultacije.

 

P: Kako se moji zubi pripremaju za krune?

O: Način pripreme (brušenja) zuba za protetske krune je od neposredne važnosti za dugotrajnost i kvalitet protetskog rada. Postoje tri pravilna i terapeutski korektna načina brušenja zuba za zubne krune: brušenje sa linijskom demarkacijom koje se koristi za livene krune, brušenje sa demarkacijom u obliku polu-žleba koje se koristi za fasetirane krune i brušenje u obliku stepenika koje se koristi za keramičke krune. U Ordinaciji Dr Jovovića koriste se ovakve vrste brušenja, prema odgovarajucoj indikaciji. Uvek pitajte Vašeg proteticara koju vrstu pripreme zuba za dogovorenu protetsku krunu će da izvede.

 

P: Da li će se prelaz između krune i mojih desni primećivati?

O: Postoje situacije kada parodontolog traži da se zbog specifične indikacije taj prelaz vidi. U svim ostalim situacijama njega u estetskoj zoni neće biti.

 

P: Da li da uradim krunu ili fasetu?

O: Faseta je protetska nadoknada prednjeg dela zuba i savremena stomatologija je preporučuje kada je indikacija striktno estetska, zbog manje invazivnosti za postojeći zub. Pri ostalim indikacijama kvalitetnija je zubna kruna.

 

P: Da li mi treba most ili kruna?

O: To će zavisiti od individualne indikacije kod pacijenta. Uvek je bolje ako pacijent može imati veći broj pojedinačnih kruna.

 

P: Da li je potrebno lečenje zuba ili operacija pre stavljanja krune?

O: Ako pacijent ima parodontološke probleme neophodna je konsultacija ili intervencija parodontologa a ako je živac zuba ugrožen, neophodno je uraditi lečenje zuba pre bilo koje protetske nadoknade.