Usluge‎ > ‎

Stomatološka protetika

  • Izrada fiksnih (krune i mostovi) i mobilnih proteza 
  • Izrada metalo-keramičkih kruna (na standardnim metalima i zlatu)
  • Izrada bezmetalnih keramičkih kruna i mostova
  • Izrada fasetiranih kruna i mostova na zlatu 


Protetske krune se koriste da se zamene zubi koji su iz nekog razloga oštećeni ili nedostaju. Krune napravljene u našoj ordinaciji izgledaju veoma prirodno i ne ostavljanju crnu liniju na spoju sa desnima. Trajnost i izgled naših kruna je jako sličan prirodnim zubima i one služe da daju dugotrajna poboljšanja vašem osmehu. U našoj Ordinaciji koriste se usluge najkvalitetnijih zubnih tehnika u Beogradu i naši protetski radovi imaju minimalnu garanciju dve godine.

U Ordinaciji Dr Jovović, na prvom pregledu obaviće se konsultacija u kojoj će se ustanoviti šta je dominantan pacijentov problem i šta pacijent želi da postigne protetskim tretmanom.
Kada je pacijent spreman da nastavi sa tretmanom, u sledećoj fazi se obavi rendgensko snimanje, po potrebi urade studijski modeli i kompletira dijagnoza. U zavisnosti od želje pacijenta imamo mogućnost da uradimo probnu modelaciju zuba kako bi pacijent mogao bolje da proceni estetski učinak planiranog protetskog rada. 

Nastavak rada se obavlja po svim protetskim pravilima kako u lekarskom tako i u tehničkom delu. Svi radovi se izvode u bezbolnom zubnom polju i u uslovima ugodnim za pacijenta.

Pacijent se uobičajeno prati do perioda završene adaptacije na protetski rad.