ZaposleniLjubiša Grujić je viši rendgen tehničar angažovan radom na rendgen aparatu. Ljubiša ima 13 godina iskustva iz državne prakse.
Marina Stojilović je stomatološka sestra takođe obučena i za rad na rendgen aparatu. Marina ima dugogodišnje iskustvo u državnoj službi na poslovima stomatolške sestre u različitim stomatološkim delatnostima.